ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น เดินทางได้ทุกวัน พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น
ชมวัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี โอไดบะ เที่ยวเมืองคามาคุระ เล่นเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์ shopping ชินจุก ฮาราจูกุ ชิบุย่า


6 วัน 4 คืน
เดินทางได้ทุกวัน

ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ สัมผัสหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ชมคลองโอตารุ shopping มิตซุยเอาท์เล็ต และ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ

6 วัน 4 คืน
เดินทางได้ทุกวัน

ชมปราสาทโอซาก้า ล่องเรือ Aqua Liner ไหว้พระวัดคิโยมิซึเดระ หรือ วัดน้ำใส นั่งรถไฟสายโรแมนติค เล่นเครื่องเล่น Universal Japan shopping ย่านนัมบะ

6 วัน 4 คืน
เดินทางได้ทุกวัน

รถพร้อมคนขับญี่ปุ่นนำเที่ยว ออกแบบโปรแกรมเอง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

รถ MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง
คนขับพาเที่ยว
รถตู้ ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง
คนขับพาเที่ยว
รถ Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง
รวมเจ้าหน้าที่พูดไทยญี่ปุ่น
ราคารวมสุทธิ (บาท) ราคารวมสุทธิ (บาท) ราคารวมสุทธิ (บาท)
ออกทัวร์ 1 วัน 27,500 THB 29,000 THB 48,000 THB
ออกทัวร์ 2 วัน 55,000 THB 58,000 THB 96,000 THB
ออกทัวร์ 3 วัน 81,500 THB ลด 2% 84,500 THB ลด 3% 140,490 THB ลด 3%
ออกทัวร์ 4 วัน 103,300 THB ลด 3% 109,500 THB ลด 5% 184,200 THB ลด 5%
ออกทัวร์ 5 วัน 129,000 THB ลด 3% 136,500 THB ลด 5% 230,250 THB ลด 5%