ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


ทัวร์แบบส่วนตัว คือการให้บริการรถพร้อมคนขับในต่างประเทศ โดยไม่จำกัดเฉพาะรถบัสเหมือนทัวร์โดยทั่วไป แต่เป็นการให้บริการรถพร้อมคนขับตั้งแต่รถเก๋ง SEDAN 3 ที่นั่ง หรือจะเป็นรถ MPV 7 ที่นั่ง รถตู้ รวมไปถึงรถ MICROBUS ทัวร์แบบส่วนตัวสามารถเดินทางได้ทุกวัน และไม่จำเป็นต้องรอสามาชิกให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เนื่องจากเราใช้รถของเราเอง ใช้เฉพาะกลุ่มของเราเอง

รถพร้อมคนขับญี่ปุ่นนำเที่ยว MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด) *ไม่ต้องใช้ไกด์

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท) ราคาเฉลี่ยต่อท่าน
ออกทัวร์ 1 วัน 85,000 JPY 27,500 THB 6,875 THB
ออกทัวร์ 2 วัน 170,000 JPY 55,000 THB 13,500 THB
ออกทัวร์ 3 วัน ลด 2% 250,000 JPY ลด 2% 81,500 THB ลด 2% 20,375 THB

รถตู้พร้อมคนขับญี่ปุ่นนำเที่ยว ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)
*การันตีถูกกว่านั่งรถไฟ

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท) ราคาเฉลี่ยต่อท่าน
ออกทัวร์ 1 วัน 90,000 JPY 29,000 THB 3,222 THB
ออกทัวร์ 2 วัน 180,000 JPY 58,000 THB 6,444 THB
ออกทัวร์ 3 วัน ลด 3% 261,900 JPY ลด 3% 84,500 THB ลด 3% 9,388 THB

รถไมโครบัส Microbus สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวหรือครอบครัวใหญ่ ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท) ราคาเฉลี่ยต่อท่าน
ไมโครบัสออกทัวร์ 1 วัน 120,000 JPY 39,000 THB 2,160 THB
ไมโครบัสออกทัวร์ 2 วัน 180,000 JPY 78,000 THB 4,320 THB
ไมโครบัสออกทัวร์ 3 วัน ลด 3% 232,800 JPY ลด 3% 113,490 THB ลด 3% 6,285 THB