แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 6 วัน 4 คืน (โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า)
ชมปราสาทโอซาก้า และ ล่องเรือ Aqua Liner ชมเมืองโอซาก้า

ไหว้พระศาลเจ้าเฮอัน และวัดคิโยมิซึเดระ หรือวัดน้ำใส ในเกียวโต

เที่ยวเมืองอาราชิยาม่า ชมป่าไผ่และนั่งรถไฟสายโรแมนติค

Shopping ถนนกิออน

เที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น แบบเต็มอิ่มทั้งวัน

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า 6 วัน 4 คืน แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 4 คืน

*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

*เดินทางได้ทุกวัน
*ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

*ไม่เอาอาหารเช้าลด 1,800 บาท/ท่าน

4 48,000 58,000
5 39,000 49,000
6 36,000 46,000
7 33,000 43,000
8 29,000 39,000
9 26,900 36,900

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     โอซาก้าซิตี้ทัวร์ - อาคารอูเมดะสกาย - ปราสาทโอซาก้า - ล่องเรือ Aqua Liner (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านสู่ : อาคารอูเมดะสกาย (Umeda Sky Building)

เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอซาก้า อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวอันเลื่องชื่อที่ใครอยากชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซก้ามุมสูงสวยๆต้องมาที่นี่ให้ได้ ภายในอาคารชมวิวอูเมะดะสกายนั้นมีทั้งหมดสองอาคาร ซึ่งจะมีจุดชมวิวที่บนสวนลอยชั้นที่ 39 นับเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองโอซาก้าได้แบบเต็มอิ่ม ไม่เพียงแค่นี้ยังมีชั้นใต้ดินที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร Takimi-koji ซึ่งออกแบบจำลองถนนของญี่ปุ่นในสมัยต้นโชวะ ชั้นอื่นๆเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆมากมายอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

หนึ่งในสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานมากๆ โดยสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ มีพื้นที่ถึง 60,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยคูน้ำที่ล้อมรอบตัวปราสาท กำแพงสูง โดยตัวปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น และยังมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่าน : ล่องเรือ Aqua Liner

เป็นเรือสำราญวิ่งผ่านใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งวิ่งตามลำคลอง Ogawa ที่สองฝั่งเรียงรายไปด้วยต้นซากุระ ระหว่างนั้นท่านจะได้เห็นโรงกษาปณ์ (Zouheikyoku), หอประชุมเก่า (Chuo Kokaido) ซึ่งเป็นอาคารคลาสสิค และ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดซังจูซังเกนโดะ - วัดคิโยมิสึ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

เป็นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กับองค์จักรพรรดิ์ 2 พระองค์ Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) ส่วนคำว่า “เฮอัน” ที่เป็นชื่อของศาลเจ้า มาจากชื่อเก่าของ “เกียวโต”
สิ่งที่น่าสนใจในศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่
1. เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่กลางถนนก่อนที่จะถึงศาลเจ้า
2. ตัวอาคารศาลเจ้าที่จำลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอัน (Heian Palace) มีขนาดย่อส่วน 5:8 เมื่อเทียบกับของจริง
3. สวนที่อยู่ด้านหลังอาคาร สวนนี้เป็นแหล่งชมซากุระที่สวยแห่งหนึ่งในเกียวโต


...

นำท่านสู่ : วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)

ซึ่งจะมีอีกชื่อหนึ่งที่คนทั่วๆไปรู้จักกันนั่นก็คือ วัดเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือนั่นเอง โดยภายในวัดนั้นจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ (Senju Kannon) จำนวนมากถึง 1,001 องค์ด้วยกัน วัดแห่งนี้ได้ถูกค้นพบในราวๆปี ค.ศ. 1164 ช่วงที่เพิ่งพบวัดนั้นตัววัดมีความเสียหายที่เกิดจากการถูกไฟไหม้อย่างมาก ต่อมาภายหลังได้ถูกบูรณะฟื้นฟูส่วนต่างๆจนกลับมาสมบูรณ์อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบัน อาคารในวัดซันจูซันเก็นโดก็เป็นอีกจุดศูนย์รวมความประทับใจ เพราะมีเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือที่เป็นผลงานชิ้นเอกของช่างปั้นสมัยโบราณและยังถือว่าเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมพันมือในที่นี้เป็นเทพีแห่งความเมตตา ซึ่งความดีความเมตตาเหล่านั้นก็แสดงออกผ่านทางรูปปั้นได้อย่างประณีตชดช้อยและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง


...

นำท่านสู่ : วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple)

หรือ วัดน้ำใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต เนื่องจากการที่วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


บ่าย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติค - ถนนกิออน (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปเมือง อาราชิยาม่า


...

นำท่านชม : สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)

เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา


...

นำท่านชม : รถไฟชมวิวซากาโน่ (Sagano Romantic Railway)

หรือที่รู้จักกันในชื่อ รถไฟสายโรแมนติค หรือ ซากาโน่ โทรอคโค่ (Sagano Torokko) เป็นรถไฟที่นั่งเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเรียบแม่น้ำโฮซุกาว่า (Hozugawa River) เส้นทางระหว่าง อาราชิยาม่า (Arashiyama) และ คาเมโอกะ (Kameoka) เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของรถไฟขบวนนี้ เนื่องจากเป็นรถไฟแบบโบราณ วิ่งผ่านภูเขาช้าๆรับลมเย็นๆด้านนอก ใช้เวลาประมาณ 25 นาที บรรยากาศตลอดระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรจะเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนและบ้านเรือนชนบทของเมืองคาเมโอกะ


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : กิออน (Gion)

เป็นย่านราตรีแห่งเกียวโต ที่จะสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในย่านนี้อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้างประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น ถนนเส้นที่มีสีสันและผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดก็คือเส้น ฮานามิ-โคจิ (Hanami-koji) เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างถนนชิโจ และ วัดเคนนินจิ (Kenninji Temple) ร้านอาหารและร้านชาโดยมากที่อยู่ในเส้นนี้ ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากในระหว่างที่รับประทานอาหารนั้น จะมีการแสดงโชว์ศิลปะของญี่ปุ่น อย่างเช่น การร่ายรำและการชงชาจากเกอิโกะและไมโกะ นอกจากนี้ยังมีดนตรีและเพลงญี่ปุ่นดังเดิมบรรเลงให้ฟังอีกด้วย


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     Universal Japan (Full Day) (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น (Universal Studio Japan)

เป็นสวนสนุกที่คุณจะได้สัมผัสกับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด เช่น ภาพยนต์เรื่อง Jaw หรือ Jurassic Park ซึ่งคุณจะสนุกกับเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ สวนสนุกดังกล่าวแบ่งเป็น 8 ส่วนรวมทั้งส่วน โลกของพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์


กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นใน ยูนิเวอร์แซล


เย็น

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     ช้อปปิ้ง ย่านนัมบะ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ย่านนัมบะ

เป็นแหล่งบันเทิง และ ย่านชอปปิ้งที่สำคัญในโอซาก้า อยู่ใกล้กับสถานี Namba หรือ ทางด้านทิศใต้ของ Osaka Loop Line ย่านนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มินามิ สัญลักษณ์ที่สำคัญในย่านนี้จะเป็นป้ายกูลิโกะขนาดใหญ่ ที่ติดอยู่ริมคลอง ปูยักษ์สีส้มหน้าร้านอาหาร Kani Doraku Crab และ หุ่นยนต์ตีกลองชุดขาวแดง ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปกับสิ่งเหล่านี้


นำท่านสู่สนามบินคันไซ หรือ กลับที่พักโรงแรม