แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 6 วัน 4 คืน (ฮอกไกโด ซัปโปโร)
ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะ

สัมผัสหุบเขานรกจิโกกุดานิ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะ

ชมคลองโอตารุ คลองที่มีความสวยงามกลางเมืองโอตารุ

ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของญี่ปุ่น

shopping มิตซุยเอาท์เล็ต และ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 4 คืน

*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

*เดินทางได้ทุกวัน
*ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

*ไม่เอาอาหารเช้าลด 1,800 บาท/ท่าน

4 48,000 58,000
5 39,000 49,000
6 36,000 46,000
7 33,000 43,000
8 29,000 39,000
9 26,900 36,900

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     ดาเตะ จิไดมูระ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - ภูเขาไฟอุสุซาน - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านสู่ : ดาเตะ จิไดมูระ (Noboribetsu Date Jidaimura)

เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลย นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani)

เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัว ซึ่งเหตุที่หุบเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้าย คือมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (Showa Shinzan)

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด(Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนี่เอง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุและระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 และหากใครต้องการที่จะชมปากปล่องภูเขาไฟก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่อยู่ตีนเขาขึ้นไป


...

นำท่านสู่ : ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan Ropeway)

เป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทะเลสาบโทยะ นอกจากนี้ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่ยังครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่าบนยอดเขาตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนั้นจะมีควันสีขาวลอยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา


...

นำท่านสู่ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park)

ตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ริวสึทซึ สกี รีสอร์ท (Rusutsu Ski Resort)

ถือเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีแห่งหนึ่งของฮอกไกโด พื้นที่เล่นสกีมีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้กับทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) อีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาโยเท (Mount Yotei) ที่นิเซโกะ (Niseko) โรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางรีสอร์ทเปิดให้บริการ ประกอบด้วยตึกรุซุสึทาวเวอร์ (Rusutsu Tower) ตึกทางเหนือและทางใต้ ไฮแลนด์ลอดจ์ และกระท่อมหลายแห่ง นอกจากกิจกรรมสกีแล้ว รีสอร์ทแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า สระว่ายน้ำ ห้องอาบน้ำพุร้อนออนเซ็น ผับและบาร์(the Cricket Pub sports bar) ในฤดูร้อนก็มีกิจกรรมตีกอล์ฟ และสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากกว่า 60 ชิ้น รถไฟเหาะตีลังกา 8 ราง


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum)

ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้


...

นำท่านสู่ : ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street)

เป็นถนนเก่าแก่ที่มีอายุกว่าสองร้อยปี โดยปัจจุบันสองข้างทางของถนนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงร้านขายเครื่องแก้ว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วในแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งแก้วน้ำ แจกัน ถ้วยชาม พวงกุญแจ ตะเกียง เป็นต้น นอกจากนั้นถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ถูกปรุงรสได้อย่างถึงเครื่อง และนั่นก็ทำให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองวาตารุ ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นอย่างที่สุด


...

นำท่านสู่ : คลองโอตารุ (Otaru Canal)

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมคลองโอตารุแบบเต็มอิ่ม

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อิออนพลาซ่า (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory)

ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจำลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ แถมยังทดลองทำคุกกี้ได้เองด้วย


...

นำท่านชม : ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง (Former Hokkaido Government Office)

ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฮอกไกโดก็ว่าได้ อาคารเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในอาคารมีการจัดแสดงข้อมูลสิ่งของที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower)

เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ตั้งอยู่ถัดจากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอกไกโดไปทางทิศตะวันออก และเป็นอีกหนี่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของซัปโปโร ซึ่งในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาก่อน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีขาว ภายในจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถึงเรื่องราวของนาฬิการุ่นเดียวกับนาฬิกาที่อยู่บนหอคอย ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูปไว้


...

นำท่านสู่ : อิออนพลาซ่า (Aeon Plaza)

เป็นศูนย์ค้าปลีก และมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ซึ่งก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกและราคาไม่แพงมากนัก


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เลท - ถนนทานุกิโคจิ (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market)

ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม "ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร" เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน


...

นำท่านสู่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)

เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


...

นำท่านสู่ : พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)

เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่น ที่นำเสนอเรื่องราวและประวัติความเป็นมา รวมทั้งขั้นตอนของการผลิตเบียร์ซัปโปโร เบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นอีกด้วย โดยตัวของอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นเคยเป็นโรงงานผลิตเบียร์ในอดีต เป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดง ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2419 ในสมัยเมจิ ทั้งยังเป็นโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของญี่ปุ่นอีกด้วย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค (MITSUI OUTLET)

สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับงานจัดกิจกรรมเวทีที่แปลกใหม่โดดเด่น ที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย


...

นำท่านสู่ : ตลาดถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji)

เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

เช้า

อิสระตามอัธยาศัย


นำท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรือ กลับที่พักโรงแรม