บริการเช่ารถพร้อมคนขับใน Hong Kong
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ฮ่องกง/มาเก๊า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 9,000
- ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 17,500
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 27,500

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริง
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ฮ่องกง/มาเก๊า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 9,500
- ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 19,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 29,000

ตัวอย่างรูปรถ Mini BUS ที่ใช้งานจริง
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ฮ่องกง/มาเก๊า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที 11,500
- ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 22,500
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 35,000

ตัวอย่างรูปรถ Bus/Coach ที่ใช้งานจริงตัวอย่างทัวร์ฮ่องกง 10 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Che Kung Temple
วัดแชกงหมิว

Wong Tai Sin Temple
วัดหวังต้าเซียน

Repulse Bay
รีพัลส์เบย์

Victoria Peak
วิคตอเรียพีค

Tsim Sha Tsui
ย่านจิมซาจุ่ย


ค่าจ้างไกด์ไทยฮ่องกง

* ไกด์จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีรถหรือเช่ารถเท่านั้น