แพคเกจทัวร์ฮ่องกง
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


Up To 5 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 5 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 5 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 5 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

1 95,000 105,000
2 47,500 53,000
3 31,660 38,000
4 27,350 33,900
5 22,600 28,900

Up To 15 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 15 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 15 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 15 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

6 22,500 27,500
7 19,200 24,200
8 16,800 21,800
9 15,000 20,000
10 13,500 18,500
11 14,750 19,750
12 13,750 18,750
13 12,850 17,850
14 12,150 17,150
15 11,400 16,400

Up To 25 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 25 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 25 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 25 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

16 12,750 17,750
17 12,080 17,080
18 11,500 16,500
19 10,970 15,970
20 10,500 15,500
21 10,070 15,070
22 9,680 14,680
23 9,320 14,320
24 9,000 14,000
25 8,700 13,700