แพคเกจทัวร์ฮ่องกง
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


 • Up To 4 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 4 ท่าน
 • รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
 • ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคารทุกมื้อ
 • เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ ( ตั๋วเรือข้ามไปมาเก๊าฟรี )
 • 1-3 ท่าน เหมาจ่ายรวม 95,000 บาท (ปกติ 106,000 บาท )
  ท่านที่ 4 จ่ายเพิ่มค่าอาหาร 3,600 บาท/ท่าน


  * ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ
 • Up To 20 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 20 ท่าน
 • รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 24 ที่นั่ง (นั่งจริง 20 ที่นั่ง) พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
 • ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคารทุกมื้อ
 • เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ (ตั๋วเรือข้ามไปมาเก๊าฟรี)
 • 1- 10 ท่าน เหมาจ่ายรวม 135,000 บาท ( ปกติ 150,000 บาท )
  ท่านที่ 11 - 20 จ่ายเพิ่มค่าอาหาร 3,600 บาท/ท่าน


  * ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ
 • Up To 30 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว ดูงาน สูงสุด 30 ท่าน
 • รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 36ที่นั่ง (นั่งจริง 30 ที่นั่ง) พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
 • ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคารทุกมื้อ
 • เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ ( ตั๋วเรือข้ามไปมาเก๊าฟรี )
 • 1- 20 ท่าน เหมาจ่ายรวม 180,000 บาท ( ปกติ 220,000 บาท )
  ท่านที่ 21 - 30 จ่ายเพิ่มค่าอาหาร 3,600 บาท/ท่าน


  * ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ