แพคเกจทัวร์จีน
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


Up To 4 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 4 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์จีนแบบส่วนตัว (ทัวร์เซี่ยงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง)

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน 3 วัน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
** ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน 3 วัน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* * ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

1 120,000 125,000
2 60,000 65,000
3 40,000 45,000
4 30,000 35,000

Up To 14 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 14 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์จีนแบบส่วนตัว (ทัวร์เซี่ยงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง)

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 14 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน 3 วัน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
** ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 14 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน 3 วัน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* * ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

5 29,000 34,000
6 24,200 29,200
7 20,750 25,750
8 18,125 23,125
9 16,110 21,110
10 14,500 19,500
11 - 20 14,200 19,200