ร้านอาหารแนะนำทัวร์จีน

Pulpit Rock
สุกี้มองโกล-สุกี้เสฉวน
Pulpit Rock
ไก่แดงเซี่ยงไฮ้
Pulpit Rock
ติ่มซำปักกิ่ง
Pulpit Rock
ภัตราคารอาหารกวางตุ้งทางเอเซียออนทัวร์ มีบริการจัดโต๊ะจีนสำหรับทัวร์ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 100 หยวนต่อท่านเท่านั้น

พิเศษสำหรับลูกค้าทัวร์ของเราเท่านั้น