สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก ทัวร์ญี่ปุ่น (โอซาก้าซิตี้ทัวร์ เกียวโต) แบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน (4 ท่าน)
ราคา/หน่วย 125000

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์