สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม (ไต้หวัน)
ราคา/หน่วย : 9500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์