สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม (ไต้หวัน)
ราคา/หน่วย : 8000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์