สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (อิตาลี)
ราคา/หน่วย : 750 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์