สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Bus ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย : 48000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์