สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Bus ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย 48000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์