สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก Mini BUS Vito ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (อังกฤษ)
ราคา/หน่วย 42000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์