สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
Mini BUS Vito ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (อังกฤษ)
ราคา/หน่วย : 42000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์