สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
ราคา/หน่วย 42000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์