สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ราคา/หน่วย : 34500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์