สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง ออกทัวร์เต็มวัน (ออสเตรเลีย)
ราคา/หน่วย : 34000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์