สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Microbus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง (ไอซ์แลนด์)
ราคา/หน่วย : 32000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์