สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย : 31000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์