สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย 31000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์