สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Toyota Hiace ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย 29000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์