สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Toyota Hiace ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย : 29000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์