สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย 27500

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์