สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย : 27500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์