สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก Mini BUS Vito ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว (อังกฤษ)
ราคา/หน่วย 23000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์