สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว Narita/Kansai (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย : 22500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์