สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง เดินทางเที่ยวเดียว Narita/Kansai (ญี่ปุ่น)
ราคา/หน่วย 22500

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์