สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง (ฮ่องกง/มาเก๊า)
ราคา/หน่วย 22500

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์