สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (ไต้หวัน)
ราคา/หน่วย 22000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์