สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Toyota Alphard ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง (ฮ่องกง/มาเก๊า)
ราคา/หน่วย : 17500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์