สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง (ไต้หวัน)
ราคา/หน่วย : 15000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์