สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Bus ที่นั่งสูงสุด 48 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (อิตาลี)
ราคา/หน่วย : 1500 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์