สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง (ไต้หวัน)
ราคา/หน่วย 12000

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์