สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถ Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (อิตาลี)
ราคา/หน่วย : 1100 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์