สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก รถ Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ออกทัวร์ 8 ชั่วโมงในโรม ไปที่พักในโรมอิตาลี (อิตาลี)
ราคา/หน่วย 1100

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์